COACHING

COACHING INDYWIDUALNY

Współcześnie coraz częściej mierzymy się ze zjawiskiem wypalenia zawodowego, a problem ten dotyka też młodych pracowników, którzy nie radzą sobie z
zawodową rutyną. Żyjemy szybko i intensywnie, przez co mamy problemy z podejmowaniem właściwych decyzji, a ich konsekwencją mogą być konflikty i
nieporozumienia zarówno w sferze zawodowej i prywatnej. Jeśli trudno Ci określić swoje cele, nie potrafisz się skutecznie porozumieć lub masz problem z
nawiązywaniem trwałych relacji, skorzystaj z coachingu personalnego.
Coaching jest dynamicznie rozwijającym się procesem rozwoju osobistego, zwiększającym efektywność podejmowanych działań i eliminującym błędne wzorce myślenia. Głównym celem takiego treningu jest dostrzeżenie potrzeb, celów i niewykorzystanego potencjału, a następnie za pomocą zadawanych przez coacha pytań, wypracowanie drogi do podjęcia konkretnych działań i realizacji celów. Coaching indywidualny polega na bliskiej relacji coacha z klientem, na towarzyszeniu mu w rozwoju duchowym, osobistym oraz zawodowym. Spotkania odbywają się w formule 1 × 1. Warto podkreślić, że to klient sam podejmuje decyzje, on musi jej chcieć i być gotowy na nią. Coach pomaga, wspiera i towarzyszy swojemu klientowi w tej drodze osobistego rozwoju.

LIFE COACHING

Chcesz zmiany swojego życia? Nowej jakości przeżywania? Nieszablonowego podejścia do otaczającego świata? Odpowiedzią może być life coaching, bo ani nie jest przeznaczony dla chorych, ani dla osób czujących się nieszczęśliwie. Jest doskonałą propozycją dla tych, którzy chcą po prostu żyć lepiej. To rodzaj coachingu koncertującego się stricte na życiu osobistym, w pierwszej kolejności mając na uwadze rozwój i jakościową poprawę życia. Jest to na wskroś pragmatyczne podejście zwrócone w stronę efektywności i rezultatów, które osiąga poprzez naukę innego postrzegania swojej osoby. Istotne znaczenie w tym procesie ma zmiana nastawienia i dostrzeżenia w sobie walorów, które wcześniej ignorowaliśmy. Jednym z kluczowych elementów takiego treningu jest wybór odpowiedniego coacha/trenera, który wskaże  nam możliwy kierunek zmiany (poprawy) naszego życia.

COACHING W BIZNESIE I PRACY

Duże i małe firmy powinny dbać o rozwój osobisty swoich pracowników, gdyż zmiana ich postaw i zachowań w długofalowej perspektywie prowadzi do zwiększenia wydajności przedsiębiorstwa. Coaching pracowniczy jest dwustronnym procesem, w którym pracownik rozwija swoje umiejętności oraz zdobywa kompetencje zawodowe, by stać się lojalnym, zaangażowanym pracownikiem. Poza zwiększeniem efektywności, kreatywności i motywacji pracowników, coaching stosuje się także w przypadku zarządzania zmianami w przedsiębiorstwie. Powody mogą być różne: redukcje etatów, awanse pracownicze, zmiany w strukturze firmy czy trudna sytuacja rynkowa, każdy z tych przypadków wymaga przepracowania z pracownikami ich obaw i wątpliwości, aby ułatwić adaptację w nowych warunkach. Poza tym istotne jest, by pracownik świadomie rozpoznawał swój potencjał i zasoby, nie bał się podejmować nowych zadań. Zmotywowany zespół zawsze jest największą wartością firmy. Dlatego warto w niego inwestować, bo to najcenniejszy kapitał każdej firmy

COACHING DLA OSÓB ZAGROŻONYCH UTRATĄ PRACY I OSÓB ZWOLNIONYCH

Firma będąca w ekonomicznym kryzysie szuka różnorodnych sposobów, by zmniejszyć koszty funkcjonowania. Zmiany kadrowe choć trudne, często są
nieuniknione: redukcje, nowe dodatkowe zadania dla pracowników, nadgodziny, To trudna sytuacja dla obu stron wpływająca na motywację pracowników,
atmosferę w zespole, ale i na wizerunek firmy na rynku. Warto podjąć działania, obejmujące zarówno zwolnionych pracowników, jak i tych, którzy muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości.  Coaching pracowników pozostających w firmie, ale w innej niż dotychczas roli ułatwi im adaptacje do nowej sytuacji (aklimatyzacje na nowej pozycji czy zaakceptowanie wprowadzanych zmian)  W przypadku osób zwolnionych, utrata pracy może być powodem do złości, żalu, ale i wyciągania wniosków  z zaistniałej sytuacji. Rolą coacha jest towarzyszenie w tym procesie oraz zachęcenie  do podjęcia działań, które przekują  rozczarowanie w energię do dalszego rozwoju (np. nabycia nowych kompetencji zawodowych) i ponownej aktywizacji na rynku pracy. Dbajmy o pracowników, zarówno Ci byli, jak i obecni są najlepszymi ambasadorami firmy.