Coaching

 

   Wiesz co jest naj­większą tra­gedią te­go świata? Ludzie, którzy nig­dy nie od­kry­li, co nap­rawdę chcą ro­bić i do cze­go mają zdol­ności. Sy­nowie, którzy zos­tają ko­wala­mi, bo ich oj­co­wie by­li ko­wala­mi. Ludzie, którzy mog­li­by fan­tastycznie grać na fle­cie, ale starzeją się i umierają, nie widząc żad­ne­go in­stru­men­tu mu­zyczne­go, więc zos­tają oracza­mi. Ludzie ob­darze­ni ta­len­tem, które­go nig­dy nie poz­nają.
Terry Pratchett

   Jest bardzo wiele możliwości rozwijania nowych kompetencji, poprzez najpierw szkołę, następnie studia, szkolenia podczas których zdobywamy wiedzę oraz nowe umiejętności, są również szkolenia dotyczące technik interpersonalnych i mogłabym wymieniać jeszcze długo. Wszystkie te formy rozwoju są skuteczne i dają dobrze efekty pod jednym warunkiem, że są dobrze dostosowane do naszych potrzeb.
Nasza aktywność edukacyjna jest niczym innym jak treningiem naszego mózgu, pamięci, umiejętności w różnych obszarach. Czasem potrzebujemy wsparcia merytorycznego, czyli tego jak się coś robi? Albo skąd to się wzięło? Czasami potrzebujemy wyćwiczyć pewne umiejętności: jazdy samochodem, gotowania, spawania czy składania skomplikowanych podzespołów elektronicznych. A czasami potrzebujemy dowiedzieć się: co jest Twoją pasją w życiu? Dlaczego nie potrafię dogadać się z koleżankami w pracy? Dlaczego nie umiem rzucić palenia? Jak kierować swoją karierą zawodową żeby przynosiła satysfakcję?
Coaching jako sposób pracy nad własnym rozwojem wyróżniają 3 cechy:

  • jest katalizatorem dla wiedzy zdobywanej w innych formach szkolenia zawodowego,
  • jest pomocą w transferowaniu zasad i ogólnych wskazówek dotyczących działania w danej dziedzinie do własnej, codziennej praktyki,
  • w maksymalny sposób indywidualizuje proces zmiany i rozwoju osobistego, odnosząc go do konkretnego kontekstu, czyli środowiska życia i pracy, w którym osoba na co dzień się znajduje.

Cyrk Motyli:
Dlaczego ten film? Historia w nim opisana pokazuje nam, że warto wierzyć. Wiara jest silnym determinantem naszych sukcesów. W tym przypadku bardzo ciekawie pokazane jest, że każdy z nas jest inny, z różnym bagażem doświadczeń, lecz mimo tego wszystkiego, każdy ma szansę na coś dobrego w swoim życiu, każdy jest wartościową jednostką.

 

Zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Coaching Szkolenia Consulting-Usługi Informatyczne Joanna Nidzińska z siedzibą w Gliwicach przy ul. Przyszowskiej 63/5, NIP: 631 167 74 69;

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z Panią/Panem na podstawie art. 6 ust 1 pkt a, b.

3) Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu w zależności od rodzaju załatwianej sprawy z uwzględnieniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji bądź powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego (np. Kodeks Cywilny);

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7) Podanie poniższych danych osobowych jest niezbędne abyśmy mogli się z Państwem skontaktować. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub przedłożenia oferty.

* Uwaga wypełnienie wszystkich pól formularza jest wymagane do jego wysłania !

Prosimy o wypełnienie powyższego formularza, wyrażenie zgód, przepisanie znaków z kodu obrazkowego a następnie zaakceptowanie wprowadzonych danych poprzez wciśnięcie przycisku: "Wyślij. Spowoduje to zachowanie wpisanych danych, przesłanie do nas, jak również przesłanie ich kopii na podany przez Panią/Pana adres poczty e-mail. W przypadku braku wciśnięcia przycisku „Wyślij” dane nie zostaną zachowane i zostaną usunięte po opuszczeniu strony na której aktualnie się Pan/Pani znajduje.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CSC-IT Joanna Nidzińska w celu skontaktowania się ze mną, w tym przesyłania informacji na podany adres komunikacji elektronicznej.
  Odśwież Captcha  
 

Wprowadź tekst z obrazka a następnie kliknij przycisk Wyślij