TYTANI KARIERY

O projekcie

Fundacja Sustinae zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawny – „Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością”. Celem projektu jest wsparcie ogółem 168 osób ( 48 w pierwszym etapie – 16 dla województwa małopolskiego, 16 dla województwa mazowieckiego, 16 dla województwa śląskiego). Wsparcie zostanie zrealizowane poprzez zintegrowane działania oparte o diagnozę sytuacji beneficjentów przez wyznaczenie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, świadczenie poradnictwa zawodowego i specjalistycznego, wsparcie asystenta rynku pracy, grupowe warsztaty umiejętności psychospołecznych i treningów pracy, podniesienie kwalifikacji dzięki szkoleniom zawodowym oraz umożliwienie zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego. Cały projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2019r. do 31.03.2022r. ( pierwszy etap od 01.04.2019r. do 31.03.2020r.)

DLA KOGO

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie wszystkie osoby, które spełniają następujące kryteria:

 – posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 

– są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo 

– mieszkają na terenie województwa: małopolskiego, mazowieckiego lub śląskiego

 – w przypadku kobiet w wieku między 18 a 54 rokiem życia, w przypadku mężczyzn między 18 a 59 rokiem życia 

– są gotowe i chętne do wejścia na rynek pracy

FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

– Diagnoza sytuacji w kontekście biopsychospołecznym, z uwzględnieniem czynników osobowych i środowiskowych w wymiarze
średnio 6 godzin;

– Zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery w wymiarze średnio 20 godzin;

– Grupowe warsztaty umiejętności psychospołecznych i treningów pracy w wymiarze 36 godzin;

– Wsparcie asystenta rynku pracy w wymiarze średnio 20 godzin;

– Projekt ,,Tytani kariery – program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

– Poradnictwo specjalistyczne ( np. prawnik, terapeuta, coach, trener aktywizacji) w wymiarze średnio 16 godzin;

– Udział w szkoleniu zawodowym zmierzającym do uzyskania, podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych w wymiarze
średnio 80 godzin

– Realizacja płatnego stażu zawodowego trwającego 3 miesiące;

– Otrzymanie zaświadczenia dotyczącego form wsparcia udzielonych w trakcie realizacji Projektu.

NABÓR DO PROJEKTU

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów prowadzone jest w rundach dwutygodniowych aż do wyczerpania miejsc w projekcie. Do formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami 2,3,4 należy przedłożyć:

– aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

ikona pobierania

Dokumenty rekrutacyjne

KONTAKT

Zapraszamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych w biurze Fundacji Sustinae, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie,
w Krakowie, ul. Szlak 65, oraz oddziałach Fundacji w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8 i w Gliwicach, ul. Świętojańska 5A/11.
Małopolska: tel. +48 692 961 447 adres e-mail: tk_malopolska@fundacjasustinae.org
Mazowsze: tel. +48 883 340 212, adres e-mail: tk_mazowsze@fundacjasustinae.org
Śląsk: tel. +48 735 933 905, adres e-mail: tk_slask@fundacjasustinae.org